Sora la spilorceria

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Sora la spilorceria  (1750) 
by Carl'Antonio Tanzi

Carl'Antoni Tanz (1710-1762)‎

Sora la spilorceria

Spilorci malandrin, nassuu de squitta,
impastaa de boascia, porconasc,
razza de quella razza fada e ditta!

El v'ha el dianzen de portà via in brasc
foeura di pee, lontan de chì, a cà sova,
e el v'ha de fa sott foeugh coi voster strasc!

Desonor d'on paes, dove ghe cova
domà el vizi rovers de la medaja,
dove se fa pù nett che nè ona scova!

G'hoo fin scrupel d'avev lodaa de baja,
e foo parponiment de no tornagh,
che i povetta no loden la canaja.

Besognarav ess ben matt e imbriagh
a imparà de sti spiosser marcaditt!
Vuj piuttost fa el becche, vuj tirà el spagh!

No gh'emm de sfojà verz, semm poveritt;
tiremmela adree al mur, abbiemm giudizi,
e femm stà a la stacchetta i nost petitt.

Cas che de no, de chì gh'emm el suplizi
da sentiss dà la danda in di cademi;
da là mandaremm l'anema in pardizi

a dì, col sur Pancrazi, di bastemi!