Sonjo humidigita

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Yen kurta “zen”-rakonto pri viro qua deziregis richeskar. Il pensis nur pri pekunio, ed il nur pregis por obtener ol. Certena vintro-dio, kande il retrovenis del templo, il vidis granda monetuyo atrapita dal glacio dil voyo. Dum pensar, ke ilua pregi tandem askoltesis, il probis sizar la monetuyo, ma tote sensucese. Ol duris restar atrapita dal glacio. Lore, la viro urinifis adsur la monetuyo por fuzar la glacio. Ed il vekis en lito parbalnita, ve!