Serbskej zemi

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
nadpis Serbskej zemi
awtor Jakub Bart-Ćišinski
lěto
žórło http://texty.citanka.cz/
licenca public domain
nota stary prawopis, Kniha sonettow

    O zemja serbska! twoju 'nož chcu khwalić rolu,
    chcu khroble sławić twoje městna starodawne
    a wožiwjować twojich synow mjena sławne,
    njech wutroba tež rozkoći so z dźiwjej bolu.

    O zemja serbska! z kuzłom swojim moju wolu
    bróń, zo bych wotkrył starych časow slědy krwawne
    a słyšał, kak so z njebjes woła myto sprawne
    na cuzu złósć přez twoje hory, hona, holu.

    O zemja serbska! khwalić twoje płódne hona
    chcu, hory módre, spěwow cunjozrudne hrona
    a sławić ćichu nadobnosć chcu twojoh' ludu.

    O zemja serbska! nihdy tebje njezabudu!
    Twój wobraz widźu w myslenju a wosrjedź sona
    mi twoje mjeno klinci kaž zwuk jasnoh' zwona.