Seanfhocla, Riddles, Catches

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Téacsanna ó na Gleannta  (1906) 
Seanfhocla, Riddles, Catches
[ 195 ]

Seanfhocla.

 1. Leis an uile mhadadh a chnáimh.
 2. Bidhidh a chiall fhéin aig an uile dhuine ⁊ ciall air leith aig an fhear mhire.
 3. Ní fhuair an madadh ruadh teachtaire ní b’fhearr ná é fhéin.
 4. Margadh na bpáistí, leig domh, leigfidh mé duid.
 5. Is námhaid an chéird gan a feoghluim.
 6. Saoilidh an t-éan dubh gur b’é a éan fhéin an t-éan is báine air bith.
 7. Scéal do innse do chapall ⁊ an capall air tóin ann áirde.
 8. Níor mhisde do Pheadar Pól.
 9. Tús ceatha ceó.
 10. Cruinnighidh brobh beairt ⁊ líontar saic de phoiríní.
 11. Cuireann súil thnúiteach corp ’un na cille ⁊ mart ’un an phota.
 12. Is é mar tá fear na h-aon bhó. Tá sé faoi smacht aig fear an dá bhó. Acht an té a bhfuil aige an sé no an seacht, ní fhaghann sé ceart o fhear an naoi.
 13. Deir an cat, cé d’ith an t-im? na mná.
 14. Is fhearr do bhéith as an tír ná as an fhaisiún.
 15. Is galar do’n ghabhar nuair nach n-itheann sé eidhean.
 16. Bidhidh rath air raplachan ⁊ théid an streabhóg amudha.
 17. Gach éan mar oiltear ⁊ an naoscann san eabar.
 18. Ní seibhte air bith do bhéith folamh.
 19. An stráinséair i n-aice an dáinséair agus an bearach féaraigh i n-aice an dorais.
 20. Sé mar tá an t-an-eólaidh dall. Ní ghlacann sé comhairle o neach a maireann. Gan eolas is fearr leis do bhéith ná aidbheáil go bhfuil sé i n-ainbhfios.
 21. Dhá dtrian galair le h-oidhche, ghá dtrian gaoithe le crannaibh, dhá dtrian sneachta le sléibhte ⁊ dhá dtrian gréine le beanna.
 22. Dis nach gcuireann le chéile, fear na céille ⁊ fear na h-éigcéille, de bhrígh go saoileann fear na h-éigcéille gur b’e fhéin fear na céille.
 23. Ní truimide do’n loch an lach.
  Ní truimide do’n each a shraon (shrian).
  Ní truimide do’n chaora a h-olann
  ⁊ ni truimide do’n cholann ciall.
 24. Is cosamhail le chéile an ball séire ⁊ a ghiolla. [ 197 ]
Riddles.


 1. Is lúgh ná luch,   is aoirde ná each,
  is gile ná gé,   ⁊ bidhidh sé na dhiaidh sin dubh.
              Áirne.
 2. Bidhidh dorsóir carcair cruaidh san chroidhe.
  Ní h-ésin dó-san, bidhidh sé maoth.
  Seasaidh sé san dorus mar bhéidheadh báillidh teann.
  Buailtear asteach é mar bhéidheadh ging.
  Tigidh an pinneóir le n-a pheann.
  Pollaidh ésean fríd a cheann.
  Sciordaidh an gadaidhe ⁊ éirighidh an greann.
              Stopalán an bhuideáil.
 3. Ceathrar na rith,   ceathrar air crith,
  beirt ag deánadh an eólais,   ⁊ lóibín air deireadh.
           Bó.


Catches.


 1. Uisce bog air ghob an chapaill. Cumail go bog mín gob an chapaill.
 2. Is bog an fód é-seo faoi mo dhá chois. Ni buige é ná ’n fód tá láimh leis. Fód bog eadar dhá bhog. Is bug ⁊ is bug é an bogfhód.