Sclavlu

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


Sclavlu

Papahagi, Tache. Antologie Aromănească. Ed. Casa Şcoalelor, Bucureşti, 1922, p. 201


Vin'e prumuveara ș'veara,
Priste dzen'ĭ se-avde flueara,
Pul'i cîntă dimineața
Și dizn'ĭardă mușiteața.

Că toț arburl'i nfrundzîră
Și pădin'ĭle se-aumbriră,
Oĭle 'n munte se aliniară
Ș'picurarl'i stîn'ĭ adrară.

Mașĭ măratlu laĭ di mine
Nu ved veara cîndu vine ;
Nu-avdu pul'i, nu ved soare
Ditru pusta di ncl'isoare !

Ah ! voĭ fraț, ah ! voĭ bun'ĭ soț,
Plîndzeț-mi cu boațe toț,
Mine v'iŭlu ca pri mortu,
Laĭle heare cum li portu.