Sanıka Diksılêmani

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Beno, nêbeno… qulê Heqi dina de jü nêbeno. Taê theyrê Heqi ki jê qulê Heqi benê. Rozê Sultan Sıleman derd u khulê qomê xo dıma cêreno ke cırê çare bivêno. Roz u asmi vêrenê ra, Sultan Sıleman riyê çêyi nêvêneno. Cêniye rê beno qurdesan, xo nana’ro neweşiye.

Se kero, se mekero, teknena sona lewê Pire, vana: - Sultan Sıleman derd u khulunê her keşi rê çare vêneno, hama gos mıra nêkuno, riyê mıde nianedano.. Ez se bıkeri ke ey biyari howa xo ser? Pire aqıl dana cı, „nia, nia bıke..“ vana.

A ki vatena Pire ana ser, rozê pesewe ra urzena ra, nuno husko çhikonek kena phıstınê xo, huşki ra kuna cıle, mêrdê xo pina.

Axıri Sultan Sıleman vejino yeno çê. Yeno ke, cêniya xo hawa cıle dera. Pers keno: - Sultana mı, torê se biyo..?

Cêniye vana: - Ez nêwesu, parşuyê mı şikiyê, nêş’kin ke raurji karê çêyi bıkeri. Xo ke cıle de nat-bota dêmdana, beno ve qırçe-qırça parşiyunê cênıke, parşi habire qırçenê. Sultan Sıleman nêsono ser ke, nuno husko phıstinê cênıke de şikino. O ve xo ki cêniya xora zaf haskeno, hama se bıkero waxtê xo çino..

Cêniya xo na hal de ke vêneno, kuno qısawete. Sono dermani dıma cêreno.. se ke keno, cênıke wes nêbena. Her roz vana, „parşiya mına şikitaiye..“ zovina thawa nêvana.

Teseliya Sultan Sılemani ke kuna, cıra perskeno, vano: - Dezê torê çı ke dermano mıra vaze, ez şêri doskeri biyari, hên bo ke to wes keri..“

Cêniye ki xora na perşi sero nurnena. Desınde vana; „Tı ke purtê theyr u thuru ra qatê cıle mırê bıvırazê, beno ke o waxt parşiyê mı wes bê. Dezê mırê zovina çare çino. Sultan Sıleman sare xoverde nano ro, kuno ğeyalê wastena cêniya xo.

Peyniye de telal dano pırodaene: - Çıxaşi theyr u thur ke esto, verê saraya Sultan Sılemani de bêro pêser. Sultane nêwesa, purtê theyru ra qatê cıle cırê dermano..!

Veng gıneno’ro her ca, theyr-thur pêro heşino pê, verê saraya Sultan Sılemani de yeno pêser. Sultan Sıleman yeno pêro theyr-thuri moreno, niadano ke pêro theyri amê, hama ju tey çino. „Kamci amo, kamci nêamo?“ Doskenê ke, Diksılêman nêamo.. Sultan Sıleman wazeno ke Diksıleman ki bêro. Xeverê cırê rusneno, hama Diksıleman a roze nino. Theyrê bini ki bê dey raji nêbenê ke purtê xo bıdê, vanê „hata ke Diksıleman nêame ma purt-murt nêdame“.

Rozê, dı roji ke Diksılemani sero vındenê, Goyine vana: - Ez gereke şêri, nıka çhuçıkê mı halêne de geste merdê!

Kês gos pıra nêkuno, hama a boyna dekernena, qe arê cı nêdana boyna wanena. Sultan Sıleman qayit keno ke, Goyine rê rehetiye çina, habire wanena; ano Goyine purt keno, keno sılto sur, rusneno halêni.

Roza hireyine Diksıleman vejino gırka-gırka yeno. Sultan Sıleman qarino, vano: - Tı çıra xo nia gıran cêna? Fırna to çaê honde biya berze, ma tede nêkena? Hondaê theyr-tur amê ita rê, çımê xo raa to dero…

Diksıleman vano: - Ya Hezreti Sıleman, tı pila.. zoneme, tı ke çık bıwazê, yeno hurêndi. Her çi bınê emrê to dero. Hama raştiye ke persena, nafa canê mı nêwast ke ez bêri. Tı ki zonena ke, her çi ve hayê xo. Na dina sero isan eve aqıl u sıtara xo, heywan eve çermê xo, theyr-thur ki eve perr u purtê xo weşino/cüyino. To çaê eve vatena cêniya xora ma theyr-thuri purt kena ke? Zımuston serd u puk de, amnon germo kelaz de ma bêperr u bêpurt se bıkerime? Ju roze de hazar theyr yeno dina, hazar u ju theyr ki mıreno.

Sultan Sıleman vano: - Yanê, tı vana se hazar theyr yeno dina, se hazar u ju theyr ki mıreno, ya? - Heya, o ju theyro feqır ki wastena cêniya tora mıreno. Coka mı honde gıraneni kerde, herey amune. Heqaniye ke persena, ez nêwazen purtê xo bıdine..

Dustê na qesê Diksılemani de Sultan Sılemani venê xo nêvet, tenê ğeyal ra têpia vake: - Hên aseno ke, tı theyrıko de zaf baqıla. Serva na qesa to, ez doçhıko de zernên dan to, so dina u dare ra bıfeteliye u koti ke wazena şikina şêrê uza weşiya xo serbest bıramê.

Diksıleman cêreno ra, Sultan Sılemani ra vano: - Nêê, ez doçhıko zernên nêwazen.. Çı ke, ez ke doçhıko zernên ra bıfeteliyi, isan kuno’ra mı dıme, wazeno mı bıkiso ke doçhıko zernên mıra bicêro. Eve na tore, peyê mıde az uzê mı nêverdano…

Sultan Sıleman na qesey sero ke tenê fıkırino, vano: - Eke hênio no doçhıkê to purtê tora bo, her ca torê cenet u omrê to zaf derg bo! Peyniye de Sultan Sıleman theyr-thuri pêro serbest verdano. Tehr-thur pêro sayiya Diksılemani de purtbiyene ra xeleşino ra, hama teyna theyra Goyine sıltık manena. A roze ra nat, çımê kêşi era Goyine nêgıneno.

Vanê ke; kam ke Goyine diye, mıreno. Goyine a lerzekerdena xo ver, hên sılt u ruta. Usar ke ame, dar u ber ke bi khêwe, merx u kınkor ke jêdiya, vengê Goyine hona vejino.

Oncia vanê ke; Goyine sıltbiyena xora nê, a merdena isani u asayişê xora ar kena. Coka her daym kuna qurnıkê dari, kuna bınê merx u kınkori hona dest kena cı wanena.

Ma oncia ki bêrime hal-mezalê cêniya Sultan Sılemani. Hala niadime, ayerê sebiyo. Heya, peyniye de jurê cêniya Sultan Sılemani vejiyo werte.

Vanê; Sultan Sıleman eve purtê Goyine amo çê, cêniya xo hona cıle de biya. Biyo ve guçıkê orğane ro ke, cêniya xo cıle ra vezo. Diyo ke cêniya xo bınê cıle de rut u rupala. O purtê Goyineo ke dest de biyo, gureto esto saqunê cêniya xo ser ke, ayvê daye eve na tuk bıtêmno. Oncia vanê ke; muyê ke bınê çeng u wertê saqunê isani de vejinê, uza ra mendê.

Çımey[edit]