Resmi ma

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

De Xuır birien bunien resmi mara Inkey ün hau çıney vun şımara Au rüec ârd bievengıb êzmi tersa Hethetey mad bie zalımu çöw nıesa

Xarpıet mar bı yöv zinduno Dest na ma ser cendermuno Ma pür ardi yöw meyduno Eyr rüec rüeci cumierdu no

Ver heştayi şeşı seri Zulmkar umey veri beri Qerqerê kerdi vieyi mari Ma piür berdi bini dari

Dest ma peyra gırêdayêbi


Ma xuir püri lıngwarwebi Ma tıy dewıcbi tıy malaybi Ma tıy guevderyic, tıy siwunicbi

Çıme[edit]

Http://www.madiya.net