Raport

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Raport

Rus dili otçöt, doklad, Türkiyenin Türk dilindä - hesap vermäk, rapor, Raport lafın maansı buydur : İnformațiya vermesi bir kişinin işindä yada üürenmesindä kendi yaptıkları için, geçmiş vakıtta onun iş üürenmäk sonuçları için. Report var nicä yazılsın finans dokumentlerindä paraların arcanması için dä, Raport var nicä olsun yazılı yada aazdan.


Örnek :

a) Deputatlar türlü toplantılarda raport yaperlar te o kişilerin önündä, kim onnarı seçimnerdä ayırmış :


ä) İşleyän insannarın kimisi, yıl bittiynän, yazerlar, raport, angısında esapleerlar, ne onnar etiştirdilär yapmaa geçmiş yılın içindä neleri dä taa lääzım yapsınnar.


Kullanılmış Kiyatlar[edit]

  • İ.İ.Babaloglu
  • N.İ.Babaoglu
  • K.K.Vasilioglu
  • Gagauz Dili hem literatura
  • 8 Klas
  • Sayfa 23
  • Stiinţa 2003
  • Ministeril Educaţiel
  • Al Republıcıı Moldova