Qubbeê Neh Taqi Mîna Ye

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Qubbeê Neh Taqi Mîna Ye
by Ebdurehmanê Axtepî

Qubbeê neh taqi mîna ye li min tarîk û teng
Pey bi pey ez çeşmê dilber tên cîger tîr û xedeng
Her zeman ber qel’eya dil muttesil, top û tufeng
Sedmeta ‘eşqa nîgarê da me nêv pença puleng
Ah û sed efxan ji hicra dilbera ala Fireng

Dûr e ez dîdarê min ew şahê textê dilberî
Muxtefî ez çeşmê min teşbîhê ecsamê perî
Ledxe kir qelbê me ejderhayê zulfê ‘enberî
Min nevê xûbanê alem xeyrî yarê enwerî
Ah û sed efxan ji hicra dilbera ala Fireng

Mam qewî dermande sergeştî di sehrayê fîraq
Şiddetê hicran li min teklîfi kir ma la yûtaq
Xulxulî ‘eşqa me pur kir, xetteê Şam û Iraq
Serteser exker weşim ez narê bu’dê îhtîraq
Ah û sed efxan ji hicra dilbera ala Fireng

Şaş kirim cewra hebîbê der ‘ezabê roj û şeb
Kes li min lewman nekin ey zahidanê bêedep!
Can ji min bir yarê ez xûbanê alem muntexeb
Bêûmîd im, dilşikest im, can û dil ender te’eb
Ah û sed efxan ji hicra dilbera ala Fireng

Qet neda ahê sehergahan ji bo min hîçî sûd
Bexşê dîdarek me kir bo şaha xûban her çî bûd
Tê ji nalînê me her dem nefxeê qanûn û ûd
Ta’inanê asîman çû ez dilê min nar û dûd
Ah û sed efxan ji hicra dilbera ala Fireng

Sed meazellah ji min dûr e, hebîba pur ezîz
Wek meter her dem dibarînim evan eşkê xerîz
Lew dibêjim muntezem van gotin û ş’irê temîz
Dil ji ber narê mehebbet hem çû mencelpur ezîz
Ah û sed efxan ji hicra dilbera ala Fireng

Fikr û efkar im nehim xeyrî şahê nazikbeşer
Weqfê dîdarê cemalê dilber im her du beser
Mehwî bûn xubanê alem nezdî yarê çûn qemer
Dûr ji dîdarê hebîbê ketme deryayê keder
Ah û sed efxan ji hicra dilbera ala Fireng

Qût û rûh û quwwetê dil wesletê dildarê min
Sotin û ala muhebbet teb’e min, efkarê min
Qubbeê eflakê sota ahê ateşbarê min
Zariyê min, nalayê min tên ji derdê yarê min
Ah û sed efxan ji hicra dilbera ala Fireng

Bê ûmîd im, qelbî naçar im di narê firqetê
Roj û şeb ez destê dilber lew dikêşim hirqetê
Nazika şêrîn, kirim mehrûm ji baxê wesletê
Eşkê germ û ahê serdem nade min qet muhletê
Ah û sed fîxan ji hicra dilbera ala Fireng

Leşkerê siltanê xem westan li ser dil sef bi sef
Yafet im ez yumna ‘eşqa saha xuban sed şeref
Eşkê xwûn im şubhê Dicle çû heta milkê Necef
Emrê bêyar bûye zayî, canê şêrîn bû telef
Ah û sed efxan ji hicra dilbera ala Fireng

Sed hezar enwayê xem der dil ji firqet bêhîsab
Cismê bêtaqet di narê ‘eşqê dilber bû kebab
Çeşmê pur nem, sîne pur ateş, cîger pur îltîhab
"Rûhî"ya erz ke li dergahê hebîbê ev xîtap
Ah û sed efxan ji hicra dilbera ala Fireng


This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.