Qey ez ha sekenu

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Xal Sekman dewê ma ra bi. O zaf baş yew merdim bi, ey tim û tim qalî raşt vatîyen. O qet nêtersayn, pey xeberanî ey kî huyayn. Dewe ma de yew muhendîs bi, namê ey Ehmed bi. Wext ke Eskerya hukum girot xo dest. Înan Ehmed eştib hepixanê Amed. Çeher serra pey Ehmed peyser şino dew. Vûnî ke amnan bi, zaf germ bi. Ehmed yew şewqe yo lengrîyin nûno xo sere û şino hetî deşta. O vîneno ke Xal Sekman ho wirsney yew val de ruenişto. Ahmed vûno: Selam aleykûm Xal Sekman, to re quwet bo Xal Sekman vûno: Veri xo tadûno, ewnîyeno Ehmed ra vûno: Huuu, qey ez ha sekena mi re quwet bo No ciwano nika, hukmat berd kişt, kişt û verra dawo. Na lengrî naya xo sere û amewo deşt.Ez ha taway nêkena, xo re bin dar de kuena ra, o bîlaheq vûno Xal Sekman to re quwet bo. Qey ez ha serena ke mi re quwet bo?


Çıme[edit]

Http://www.madiya.net