Qesey verenan

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
         Üzüm üzüme baka baka kararır

Hongırı hongırı ra owniyena deresiyena

         Göz yaşlarından akıl al.

Hesirê çiman ra aqil bigire. mıntıqa Çewlik Göz yaşlarından akıl al. Hesirê çiman ra aqil bigire. mıntıqa Çewlik Çokça göz yaşları soruna yol acar. Çimê hesirinî zaf, rayerê xeripnayan akerdêne. mıntıqa Çewlik Araba devrilince yol gösterici (kılavuz) çoğalır. Areba bı kelebay rar nevitay zeydini At, tayını tanır. Astor mayine xo şılasneno Sessiz akan sudan kork. Awe ki bi weng sona cıra biterse. Süreklilik göstererek akan su kir tutmaz. Awa ke şonaye lıim ni tepşena. Akan su akacağı kulvarıda aşındırır. Awa ke şına, sopa xo zi roternena. Kutik bumusa gostî Nan wuşk nêvena. köpek et yemeye alışmışsa kuru ekmek yemez. Eşek ne bilir yonca yemesini. Her çı zano wenca buro Zalim zulümle yola gelir. Zalım ebe zulım'a yeno rae Ağır taş yerinden oynatılamaz. Siya grane hurenda xo ra nê luwena Kucağında olsun, varsın çuvalın üstü olsun. wa vırar de bo wa serê xırar de bo Yılanın yavrusu zehirsiz olmaz Leyrekê mari bê zıyêr nê beno Sabah güneşinde faydalanmasan akşam güneşinin faydası yoktur. Eka tîja ser siwayî ra feyde nêgirewt, tîja shanî ra feyde chîn o. mıntıqa Çewlik Aç kuşa yılan su verir. Mîrchika têshan rê mar zî awo ano. mıntıqa Çewlik Köpeğin kuyruğunu kalıba sokmuşlar bin yıl sonra çıkarmışlar yine köpek kuyruğuymuş .Dımê kutik eştto kalıb, hazar serre kalıbra vetto, eyne dımê kutika mıntıqa Çewlik Nalbantlar atları nallarkel dere kenarında kaplubbğalarda ayaklanı kaldırırmış. Nalbendon astori nalnen kesoniz ver deridi penci xu kerdin berz. Babanın dostu lafları, oğlunun miras. Dosté pi u kali, laceki ré miraso Eşeğin ölümü köpeğe düğün olur. Merdena here kutiki ré bena veyvi. Fırsat her zaman ele düşmez .Firsend her tim dest nékuno. İnsan haberi gündüz söylemeli, yoksa karanlığa (akşama) kalır. Mordemo ke hebé roj çila fisté ta, sandé tari de maneno. Köpek basmaz ayağına köpeğin. Kutik payna linga kutiki nékano. Kimisi az sahip çıkmış, azlıktan da kendini alıkoymuş.Kami ke tuye vayi kerdo, tuye ru(ri) ye xo kerdo. İnsan laf olur, içi laf olmaz.İnsan kal beno, zerri kal nébena. Kadının elinde xesil varsa, o kadın güzeldir. Deste cineke ra xesil est zi, a cinek rinda. (mıntıqa Çewlik ,palo harput, amed) Yalancı insan, gözünden yalancı olduğu beli olur. Merdimo zureker chimanê xo ra belîyo. Altın dışkının içinde olsada yine altındır. Zerd mîyon gî de bo zî hîna zerd o. Cewê herî nêpêsheno. Eşeğin arpası pişmez. Kutik bimiro vergan rê roşan beno Köpek ölürse kurda bayram olur. Kutikê şiwanî bimiro vergi roşan kenê Çoban köpeği ölürse kurt bayram yapar. Aslanın Elinde Kılınçı Düşmez. Deste şêrî ra şûr nêkeweno. Kuyruğundan korkar yalancı. Zûrker dima xo ra terseno. Zor kapı ya gelmese çalışma ve doğru ortaya cıkmaz. Eke zorîye nîna ber meşuxulne raştîye nêvejyena meydan. Doğru el Karnın üzerindedir. Desto raşt sêr pîze ya wo. Eşeği suyun üzerine susuz götürür susuz getirir Herî têşan beno ser awe û têşan ano.. "yo anlığ nefs çey bon kulike hefs"" anlik nefis insani hapis deliğine götürür.. " "Tike werdin veno omir to derk beno, zaf werdin vena omir ti tikik menenno" Eğil/Amed" Az yemek ye ömrün uzun olur cok yemek yersen ömrün kısa olur.. " "Maro hurdik bijahr nebeno.

"Yılanın Yavrusu zehirsiz olmaz.

"Newret Û heskerdij zone ra vejiyase o waxt govde giratî sevgi ve newret dilden cıkınca vucut bulur. "Eke kutik merdiman xo bigêro, apê xo verg, xalê xo luy hesibneno .Köpek akraba (ata) ararsa amcası Kurt dayısını Tilki sayar. "Çı re çewt kerdış to zana ne vatış (vateyê verênan varto) birinin yanlış yaptığını biliyorsan da söyleme (varto atasözü)