Qısey verena

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

1-) Kazık kuwuto arsızid wato na tak rékiya kotra yéna ( Arsız kazığa oturtmuşlar bu ses nerden geliyor demiş) 2-) Ne hes kéna ne bes kéna koyvta zere lahnet kéna ( Ne sesi var ne soluğu içeri girmiş lanet okur ) 3-) Çımdo korra hersi niné ( Kör gözden gözyaşı gelmez) 4-) Ecelé mojlan yenosé pa parzaney yené (Eceli gelen karıncada kanat çıkarmış) 5-) Naxer bé wahér nébeno (Sürü sahipsiz olmaz) 6-)Dar kokté xo sero ruwena (Ağaç kökünde yeşerir) 7-)Kutikoku laweno si nierzéna cı (Havlayan köpeğe taş atılmaz) 8-)Nandé ğeliré pizeyo asının lazımo (Buğday ekmeğine demir mide gerekir) 9-)Kesa sérané xo zana (Kaplumbağa yaşını bilirmiş) 10-) Heş çıçi wenase éyéri kéna (Ayı yediğini yaparmış) 11-)Mi kavıré xo pay nékena (Koyun kuzusunu ezmez) 12-)Xoz çıçi kénase éyéri wena (Domuz ne yaparsa(pisliğini) onu yer) 13-)Eza wana Heş naya, tiyé wané riç noyo (Ben diyorum Ayı burada,sen diyorsun izi burada) 14-)Wa hoyvt naxeyr keçe to nébé joy bıbo xeyr bo beso ( Yedi hayırsız çocuğun olacağına bir tane olsun hayırlı olsun yeter) 15-)Camérdey zey pordé muveraya (Cesaret saç kılı kadar incedir) 16-)Gorvedé xod raşt nébése erdişa to taşené (Yaptığın işte doğru olmazsan sakalından olursun) 17-) Wa bıra no çımé to ké vet. Wa merdımé mı vet, Wa cokéra xorı veto. (Sormuşlar kardeş gözünü kim çıkardı diye.akrabam çıkardı demiş, ondan derin çıkarmış) 18-)Balu kapuşıkra kévnase wana feké to çı hend herayo kapuşik? (Palamut düşerken kabuğuna yakınır senin azın neden bu kadar geniş?) 19-) Kesa hak kénase wana hakire kul lazımo mıra kerdış eyra warikerdış (Kaplumbağa yumurtladığı zaman derki allaha kul lazım benden yapması ondan bakması) 20-)Wato Zerej né bıne lıngandé to çı suro, wato zımıstano kan coy.wato ma to amnanizi di (Sormuşlar Keklik ayaklarının tabanı neden kırmızı,demiş kış ayı olduğundandır.Biz seni yazında gördük demiş) 21-) Seré xıyari şirino (Saltalığın üstü tatlıdır.) 22-) Ko çend berzbenose berzbo lınga insani fına kovna cı (Dağ ne kadar yüksek olursa olsun insan ayağı muhakkak değer) 23-)Kerg waxté haki rınd zana ( Tavuk yumurtlayacağı zamanı iyi bilir) 24-) Her fışki xo nésilasneno (Eşek dışkısını tanımaz) 25-)Waşé verdé hayvşi talo ( Evin önünde yeşeren ot tatsız olur) 26-)Doy verdé hayvşi tırşo ( Evin önündeki ayran ekşi olur) 27-) Lu fına ungur’a ağay nétıravena (Tilki bile ağanın üzüm’ünü çalmaz) 28-)Riçté psingré vané riça Heş ( Kedi ayak izini Ayı’nınki yaptın) 29-)Kotık wahéré xo rınd slasneno ( Köpek sahibini iyi tanır) 30-)Herbusik çend xer erzenase erzena xo ser (Köstebek ne kadar toprak atsada kendi üstüne atar) 31-)Goni av nebena (Kan su olmaz) 32-)Beşila kédi. Buzzi kédya (Kavun bitti. Buzda bitti) 33-)Vor tım erdo némanena (Kar sürekli yerde kalmaz) 34-)Meri néşa şıro kul gezı pışt xora (Fare deliğe giremeyince süpürgeye gizlenir) 35-)Dı Wergi pé het nébené (İki Kurt yan yana olmaz) 36-)Heş bena hérsse barané ungur zeydéna ( Ayı sinirlendiği vakit bir sıra üzüm kar kalır) 37-)Psing roné keyi névena (Kedi tereyağı yemez) 38-)Dıhelebi leş véna (Karga leş yer) 39-)Ma hénd gurviyay cefay m abı cefay moz ( O kadar çalışmamıza rağmen, zahmetimiz böceğinki kadar oldu) 40-)Zımıstan menga békésana, vor tım inanré varéna ( Kış ayı kimsesizlerindir, kar sürekli onlara yağar)