Plan

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Plan

Plan Latin dilindän alınma laf, latincä planum. Plan lafın maanası bir yazı ilerki gelän vakıdın içindä türlü işleri yapmaa deyni. Planda işlär bir neetlän baalıydır.

Örnek : Devlet işindä bulunan insannarın kimisi yazerlar iş planı üç ay için, bir yıla kadar yada perspektiv planı 4-5 yıla deyni. Var başka plannar da. Moldova Respublikasının üüretmäk bakannıında var maasuz üürenmäk planı, şkolaların üüredicilerindä var urok, kalendar tematika plannarı hem başka.Kullanılmış kiyatlar[edit]

  • İ.İ.Baboglu
  • N.İ.Baboglu
  • K.K.Vasilioglu
  • Gagauz dili hem literatura
  • 8 klas
  • Stiința
  • 2003
  • Ministerul Educatiel Al Republıcıı
  • Moldova
  • s.56