Pla rowa

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
nadpis Pla rowa
awtor Mjertyn Grys
lěto
žrědło Časopis Maćicy Serbskeje 1873, b. 55
licenca public domain
W cuzej zemi


       Do rowa nět źiǃ
    Wótpócywaj zgasnjone śěło,
    Sy starosć how měło,
       We Bogu ty spiǃ

       We wjaselu syǃ
    Łdzy wěcej njederbiš ty płakaś
    Ból njamžo śi zmakaś;
       To strowje maš tyǃ

       Kak słodko spiš nětǃ
    Wša gluka na zemi zachada,
    Nic njej' how ak zwada,
       Jan žałosć ma swětǃ

       Bog zbuźiś bźo śiǃ
    Nět niměrne zajtřo śi swita
    Ten srědnik śi wita.
       Tam zbóžny z nim syǃ

       Jo, domoj sy šełǃ
    Sy hušeł z tog śamnego casa,
    Ta njebjaska křasa
       Jo niměr twój źěł.