Picurarlu cătră vruta lui

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


Picurarlu cătră vruta lui

{{{3}}}


Vrui 'nă oară, vrui doau' ori,
Vrui tru-ahăte sărbători,
Şi tot vrui ta s-yin la voi
Tru turnată di la oi.

Ma lo-l'i tată-su ţi le are
Căprile şi oile-a meale,
Loară tute ca se-afeată
Când vrea s-yin la voi, muşată.

Afitară-n ţemurică
Şi di zlape ńi-era frică
Eu mătriţele s-le-alas,
Vrută, singure la mas.

Astă-seară ascăpai:
Un fărtat a meu lăsai
Di la noatińi, di la ńiale,
Ca se-aveagl'e ş-oile-a meale.

Ş-ia ca vińiu la voi în hoară,
Vińiu ca zmeil'i cându-azboară,
Că di tini ńi-era dor
Şi di dorlu-a tău vrea s-mor.