Perlembagaan Persekutuan Malaysia/Senarai Pindaan

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Undang-undang yang meminda Tajuk ringkas
Ord. 42/1958 Ordinan Perlembagaan (Pindaan Sementara) 1958
Akta 10/1960 Akta Perlembagaan (Pindaan) 1960
Akta 14/1962 Akta Perlembagaan (Pindaan) 1962
Akta 25/1963 Akta Perlembagaan (Pindaan) 1963
Akta 26/1963 Akta Malaysia
Akta 19/1964 Akta Perlembagaan (Pindaan) 1964
Akta 31/1965 Akta Perlembagaan dan Akta Malaysia (Pindaan) 1965
Akta 53/1965 Akta Perlembagaan dan Malaysia (Pindaan Singapura) 1965
Akta 59/1966 Akta Perlembagaan (Pindaan) 1966
Akta 68/1966 Akta Darurat (Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Sarawak) 1966
Akta 27/1968 Akta Perlembagaan (Pindaan) 1968
Akta A1 Akta Perlembagaan (Pindaan) 1969
P.U. (B) 83/1969 Ketetapan menurut Perkara 122A(1)
Ord. 1/1969 Ordinan Darurat (Kuasa-Kuasa Perlu) 1969
Ord. 3/1969 Ordinan No. 3 (Kuasa-Kuasa Perlu) Darurat 1969
Ord. 32/1970 Ordinan No. 32 (Kuasa-Kuasa Perlu) Darurat 1970
Akta A30 Akta Perlembagaan (Pindaan) 1971
Akta A31 Akta Perlembagaan (Pindaan) (No. 2) 1971
Akta A193 Akta Perlembagaan (Pindaan)1973
Akta A206 Akta Perlembagaan (Pindaan) (No. 2) 1973
Akta 160 Akta Mata Wang Malaysia (Ringgit) 1975
Akta A335 Akta Perlembagaan (Pindaan) (No. 2) 1976
Akta A354 Akta Perlembagaan (Pindaan) 1976
Akta A392 Akta Pemberian Ikut Kepala 1977
Akta A442 Akta Perlembagaan (Pindaan) 1978
Akta A514 Akta Perlembagaan (Pindaan) 1981
P.U. (A) 114/1982 Perintah Keanggotaan Mahkamah Persekutuan (Hakim-hakim) 1982
Akta A566 Akta Perlembagaan (Pindaan) 1983
Akta A584 Akta Perlembagaan (Pindaan) 1984
Akta A585 Akta Perlembagaan (Pindaan) (No. 2) 1984
Akta A631 Akta Perlembagaan (Pindaan) 1985
Akta A704 Akta Perlembagaan (Pindaan) 1988
Akta A767 Akta Perlembagaan Persekutuan (Pindaan) 1990
P.U. (A) 149/1990 Perintah Keanggotaan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam 1990
P.U. (A) 150/1990 Perintah Keanggotaan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan 1990
Akta A837 Akta Perlembagaan (Pindaan) 1992
Akta 503 Akta Pemberian Ikut Kepala 1993
Akta A848 Akta Perlembagaan (Pindaan) 1993
Akta A849 Akta Perlembagaan (Pindaan) (No. 2) 1993
Akta A857 Akta Perlembagaan (Pindaan) (No. 3) 1993
Akta A885 Akta Perlembagaan (Pindaan) 1994
Akta A919 Akta Perlembagaan Persekutuan (Pindaan) 1995
Akta A945 Akta Perlembagaan (Pindaan) 1996
Akta A1095 Akta Perlembagaan (Pindaan) 2001
Akta A1130 Akta Perlembagaan (Pindaan) (No. 2) 2001
P.U. (A) 169/2001 Perintah Keanggotaan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan 2001
P.U. (A) 378/2001 Perintah Keanggotaan Mahkamah Rayuan 2001
Akta 622 Akta Pemberian Mengikut Bilangan Orang 2002
Akta A1198 Akta Perlembagaan (Pindaan) 2003
P.U. (A) 229/2005 Perintah Keanggotaan Mahkamah Persekutuan 2005
Akta A1239 Akta Perlembagaan (Pindaan) 2005.
Akta A1260 Akta Perlembagaan (Pindaan) (No. 2) 2005
P.U. (A) 384/2006 Perintah Keanggotaan Mahkamah Tinggi (Hakim) 2006
P.U. (A) 385/2006 Perintah Keanggotaan Mahkamah Rayuan 2006
Akta A1320 Akta Perlembagaan (Pindaan) 2007
P.U. (A) 163/2009 Perintah Keanggotaan Mahkamah Persekutuan 2009
P.U. (A) 164/2009 Perintah Keanggotaan Mahkamah Rayuan 2009