Pened hiela R. Kniele gasede: Volapükabled Tälik 1

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Volapük in Vürtän. - Lasam valikodik mälid klubas vürtänik ejenom apul kilsid ayela in Ulm. In zif ät bü yels lul länaklub vürtänik pifomom se vpaklub leülalakik, kel pistabom mayul 11id yela 1882, vpaklub balid, kel äsibinom tiemo su tal. Lasam ayelik pevisitom fa kopanals veütikün läna lölik. Glesugiv lasama äbinom sludam statudas nulik, pötölas flagotes atima, sikod no ezitom togo lasam maniföfik, äs eidunobs in yels vönik, sod jäfadins äkösumoms timi valik. Cifel Kniele ädamanifom lasami dub glidam ladlik plisenelas, ägelogedom stabami vpakluba vürtänik, äjonom zesüdöfi statudas nulik, ed äjötom lovelogöl stadi patüpik vpa su tal lölik. Pos lilädam yelanunoda e kalügam, bekonsälams äbeginoms, kels ädagetoms finaseki püdik. Volapükaklub vürtänik, nu panemöl “Länafetanog Vürtän„, sagom das binom, lim de “Klub valemik„ spetivo de “Klub netik Deuta„ falo somik pofomom füdo, e lobedom cifefo kluba at konsefü levelöf as länaklub. Dub atos spelobs finön feiti negälik bevü vpans deutik e jonön vegi, me kel balam kanom jenön. Pos vob töpi ägolon viliko al zendelafid pemököl, du kel söl potasulogel Stettner de Kanstatt äsuflagom in poedot jönik, volapüko e deutapüko, konsefön baladi luüno in Vürtän obsik ed äfinom ko dlinapet, palasumöl betikäliko, al söl datuval. Söl dl. Müller de Kalv äkomlilädom gepüki bizugik, pepenöl cogiko, al päm sembal lublamöl vpi “Das Phantom der Weltsprache von E. Müller„; pükatel änosom lesagis nemabloda omik e päläsevom lefulno. Glidatelegam de söl Schleyer, kel ya begino inakömom, pegesagom vamäliko. Musam kopanik äjotom deli jönik at, de kel spelobs pöfüdi plo füden.

Allmendingen, 1888, 5ul 20id.


KNIELE.Se Volapükabled Tälik 1888, Nüm: 6, Pads: 45-46.