Pened hiela F. Nehls gasede: Volapükabled Tälik 1

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

De Torino len jols fluma Po pepotom vpabled tälik pösode, kel lödom in Texas nilü flum de Guadalupe. Gäl kiom pämökom dubü sedam at, meb lesumik kiom pämemom dub atos, ven ob (pösod at) älilädob märi dö spinalolil, pelovepolöl in vp?! Bü tim lonedik, vemo lonedik flens e palefans ikonoms ya märi at deutapüko cile smalik, täno liföl len jol Lefümela. - Vo, vp odunom nog milagis.


Getolös dani oba, dani gudikÜn plo sedam vpableda tälik!


Nesev oba tälapüka neletom kapälön nulöfi ti valik tefü vp. Flans 61id e 62id jinoms ninön nunis veütikün, ab mödikos, vemo mödikos eblibos nekapälnik obe.


In Pebaltats Nolümelopa vp pepakom levem ünü yel lätik, pato in zifs gletikum tatas teldik. Vpaklubs bals u balsetel, segun nol obik, pestaboms is, in Pebaltats, sis flukatim yela 1887, e mosteps vpa binoms valemo gudik in tats anik, ab in mödiks ed in stüks mödikün no sibinoms klubs, e vpel te dabalik plepadom al plopükön e pakön vpi.


Sevob te ladetis anik vpelas in Texas.


Obonedob « Vpabledi tälik » if okanob getön potalasigoti al Täl in potacal isik.

New Braunfels (Texas), 1889, 1ul.


NEHLS FERD.Se Volapükabled Tälik 1889, Nüm: 15, Pad: 119.