Par fortune in ti sciamp n'è gnù doi serigg

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Par fortune in ti sciamp n'è gnù doi serigg  (1780) 
by Magnifiche Badie doi Fechin dol Lagh Mejò

Magnifiche Badie doi Fechin dol Lagh Mejò‎

Par fortune in ti sciamp n'è gnù doi serigg
Par fortune in ti sciamp n'è gnùu doi serigg,
che a lesgi, essed, ogh'ere on gran sevô;
oi navem scurtinand, ma ben dol drigg,
e fò d'nun o restevem pal stupô.

In tna longhere a mugg ighend dascrigg
oi finezz, oi evive, oi tangg onô
dai Scior d'Milan sgià stremenoo ai neust vigg,
in tol cheur s'è intizzoo sgeni e vigô.

Da bote a ol Ras dla Feste dagg de man
no scercand dal Consei nè ol sì, nè ol nò
da tugg os sbragoleve: Al Pian, al Pian.

E jun a dseve all'elt; cos femm chilò?
Nemm sgiù, ch'on po d'affett ol bon Milan
Par num assì n'avrà selvoo anche mò.