Par Tognûra no pòss mò più stà in pé

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Par Tognûra no pòss mò più stà in pé
by Bernardo Rainoldi


Bernard Rainold (XVI-XVII sec.)

Par Tognûra no pòss mò più stà in pé

Par Tognûra no pòss mò più stà in pé
nè portà, nè mangià, nè manch dormì,
e sciert sogn mòrt inanz passà dù dì,
pur o 'n pòss stà da corregh sempr'adré.

Magl'òltro o 'n fó ca bev par la gran sé
ch'o 'm vegn, parchè or mè cûr o 'm sent buglì,
e 'm fa scalmana, tal ch'o 'r vugl' pur dì
ch'Amor m'ha facc nel stòmegh on brasché.

Ma se begn a sogn giald com'on galbé
e' vegn ross in on tracc 'me on camber còtt,
comè ra vegh e mì sia vist da lé;

e parsciò guarirev ar bell prim bòtt,
senz'òlter medesign, se 'r rezipé
possess avè che le tegn scos da biòtt.