Pamimintuho sa Birhen ng Aranzazu

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Pamimintuho sa Birhen ng Aranzazu

Kami'y namimintuho sa Birhen ng Aranzazu
Sa kanyang paglalakbay kami ay sasama
Kami ay aawit ng papuri sa Diyos
Upang ipahayag pagliligtas ni Hesus

Koro:
Ave, Ave Viva La Virgen! (4x)

Intermedyo:
La, la, la

Sa'ming pamimintuho sa Birhen ng Aranzazu
Kami ay sasayaw ng papuri sa Ama
Bilang pasasalamat sa bigay Niyang biyaya
Bunga ng dalangin ng Birhen ng Aranzazu

Ulitin ang koro at intermedyo

Kaming namimintuho sa Birhen ng Aranzazu
Gabay nami'y Espiritu Santo tanglaw ng mundo
Pag-asa ng ulila at ng mga dukha
Lakas niya'y sa ami'y dakilang pagpapala

Ulitin ang koro at intermedyo