Pakete Whero

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Pakete Whero  (1905) 
Guide Bella Papakura (1870-1950)

Pākete whero
Ma-u mai a koe
Mā-ku e here
Ka tino pai rawa e.

Hoatu koe kei mua
Hinemoa Tīriti
Ko au kei muri
Kei mātauria

He rau koikoi
Tō whārikiriki
He rau toromiro
Tō pēra o runga e

Tō pikitanga
Taumata te Rāiti.
Tō heketanga
Ko tara pounamu e


Public domain
This work is in the public domain in countries where the copyright term is the author's life plus 70 years or less. See Copyright.