Page:Tijdschrift voor Indische Taal- Land- en Volkenkunde LVII.pdf/328

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

Haba Si Gasien-meuseukin rabé keubeue

Na sidroe aneuk miet gasien ngön meuseukin. Jeuep-jeuep uroe dijih jirabé keubeue, hana sapeue na bak badanji, meung ija pi tan.

Bak siuroe kheun aneuk miet laén, "Katém kah, hai Meuseukin, jeunoe kubôh keu nujum keumalön?" Seuôt Si Meuseukin: "Ulôn h'an jeuet keu nujum, hana éleumèe", kheun aneuk miet nyang le: Meung ka katém, bak that lé, hana peue, jeuet cit. Kamoe nyoe nyang jak ceumeucue, gata nyang kalön-kalön; pat nyang kamoe som, mupeugah bak gata. 'Oh watèe na ureueng nyang geumadöh jak mita ureueng keumalön, jeuet kamoe kheun bak ureueng nyan gata nujum, nyang that trôih mata”.

'Oh lheueh jibôh keu nujum, yôh nyan beudoih ban dum rakan Si Meuseukin, jijak cue areuta gob, keubeue gob. Phôn-phôn jiteumèe saboh keubeue, lanja jijak som bak saboh teumpat; ka jipeugah bak Si Meuseukin, pat nyang jisom. Lheueh nyan di ureueng nyang geumadöh nyan jijak mita keubeueji keudéh keunoe, hana ék meuteumeung. Yôh nyan jijak keumalön, han cit na ék meuteumèe. Bak jijak-jak nyan meuteumèe ngön rakan Si Meuseukin. Kheun ureueng geumadöh: "Lôn ka gadöh saboh keubeue. Ka padum droe nujum lon jak keumalön, han cit ék meuteumèe. Pat na taleungo nujum, nyang ceudaih? Tapeugah bak ulôn, hai po!" Teuma seuôt rakan Si Meuseukin: "Nyan pat na sidrde nujum ceudaih that keumalon, lom ngon trôih mata!

Ban jileungo meunan lé ureueng nyang geumadoh, jimè u, ranup, pineung, gambé, bakông, breunèe, teubèe, ija, lanja jijak bak Si Meuseukin. Kheun ureuéng, nyang