Page:Skeealyn Aesop a Selection of Aesops Fables Translated Into Manx-Gaelic Together with a Few Poems.djvu/86

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

YN TORTOISE AS TN URLEY.


Va tortoise dy litcheragh ghraney; ee heae, as plaiynt gys ushhagyn ny marrey jeh'n cronney creoi eck, nagh jinnagh unnane jeu gynsaghey ee dy etlagh. Va urley crowal er-gerrey, as tra ren eh clashtyn e gaccan as plaiynt, ren eh briaght jee cre'n leagh yinnagh ec chur da son gynsaghey ee dy etlagh as dy hiauill ayns yn aer. "Ver-yms diu," dooyrt ee, "ooilley berchys yn Aarkey-Jiarg." "Neeyms gynsaghey shiu dy etlagh," dooyrt yn urley, as goaill ee seose ayns e chroagyn, hug eh lesh er-gerrey da'n bodjalyn agh dy doalt-attym lhig eh yn raad j'ee, huitt leo er slieu ard, as va'n tlig eck brisht ayns meeryn. Dooyrt yn tortoise ayns tullagh e vaaish: "Ta mee er hoilchin my chronney; son cre va ayms dy yannoo rish skianyn as bodjalyn, nagh voddagh fegooish doilleeid goll mygeayrt er y thalloo."

Dy jinnagh deiney geddyn ooilley ny ta'd dy yeearree, veagh ad dy mennick currrit naardey.