Page:Skeealyn Aesop a Selection of Aesops Fables Translated Into Manx-Gaelic Together with a Few Poems.djvu/74

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

YN VEN AEG AS YN CURN BAINNEY.


Ya inneen eirinagh curlesh curn baianney er e kione voish yn vagher gys y thie eirinys. Tra huitt ee ayns smooinaght er yn aght shoh: "Yn argid nee yn bainney shoh creek er-y-hon, nee eh kionagh three keead dy oohyn er y chooid sloo. Ny hoohyn, lowal son lhaghaghyryn, nee bishaghey daa cheead as lieh dy lein. Boe ny hein aarloo son yn vargey, tra nee ad cur lesh yn prios smoo, Myr shen ec jerrey y vieeaney as lesh ny dhooraghtyn nee tuittym gys my ayrn bee argid dy-liooar aym dy chionnagh coamrey noa. Ayns yn coamrey shoh hem's gys ny daunseenyn[illegible] ec yn Ollick. Eisht vees ooilley ny guillyn aegey laccal mish son sheshey agh neeym craa my chione ec dy chooilley unnane jeu." As ren ee craa e kione ayns cordailys rish e smooinaghtyn, as ren yn curn bainney tuittym gys y thalloo as va, ooilley e smooinaghtyn scarrit ayns tullagh.

Ny coontey ny hein roish ta ny hoohyn guirt.