Page:Skeealyn Aesop a Selection of Aesops Fables Translated Into Manx-Gaelic Together with a Few Poems.djvu/60

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

YN BOCHILLEY AEG AS YN MODDEY-OALDEY


Va bochilleyaeg, freayll arrey shioltane keyrragh er-gerrey da balley-beg-cheerey, as chur eh lesh ny eummaltee magh three ny kiare dy cheayrtyn liorish geamagh magh "Yn moddey-oaldey! Yn moddey-oaldey!" as tra haink ny nabooyn gys e chooney, ren eh gearaghtee orroo son nyn anvea. Haink yn moddey-oaldey dy jarroo ec y jerrey. Va'n scollag nish dy firrinagh agglit as geamagh ayns angaaish as atchim: "Ta mee guee erriu, tar gys my chooney, son ta'n moddey-oaldey marroo ny kirree." Agh cha ren unnane jeu cur geill da e eam ny cur cooney da, Yn moddey-oaldey, fegooish oyr erbee dy agglaghey eh er-sooyl, ghow eh e traa harrish, as ren eh raipey ny stroie yn slane shioltane.

Cha vel breagerey dy ve creidit ga te'h loayrt yn irriney.