Page:Skeealyn Aesop a Selection of Aesops Fables Translated Into Manx-Gaelic Together with a Few Poems.djvu/50

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

YN EIRINAGH AS YN COAYR-VANE.


Ren eirinagh skeayl lieenteenyn er e halloo dy noa currit as ren eh tayrtyn shiartanse dy coar-ny-hastanyn v'er jeet dy gheid yn rass echey. Marish ny coar-ny-hastanyn va stork myr-geddin, as va e lurgey brisht liorish ny lieenteenyn. Ren eh aghin son e vioys gys yn eirinagh, as dooyrt eh rish "Lhig dou goll dy seyr yn un cheayrt shoh. Lhig my lurgey vrisht dooishtey dty hymmey. Marish shen cha vel mish coar-ny-hastan, agh ta mish stork, ushag feer fastagh. Jeeagh shiu cre cha graihagh as ta mee er my ayr as my voir as kys ta mee tooilleil er nyn son. Jeeagh shiu reesht er my edjagyn cha vel mee ayns yn ayrn sloo goll rish coar-ny-hastan." Ren yn eirinagh gearagh dy ard, as dooyrt eh "Foddee dy vel eh ooilley myr ta shiu dy ghra, agh jeeagh shiu ta mish er ghoaill shiu marish ny maarlee shoh, ny coar-ny-hastanyn, as shegin diu geddyn baase ayns nyn sheshaght."

Ta ushagyn jeh fedjag chaghlym cooidjagh.