Page:Skeealyn Aesop a Selection of Aesops Fables Translated Into Manx-Gaelic Together with a Few Poems.djvu/48

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

YN MODDEY AS YN SCADOO.


Va moddey, goll harriah droghad, va tessyn er strooan, lesh cramman dy eill ayns e veeal honnick eh yn scadoo echey heae ayns yn ushtey as goaill eh eh dy ve moddey elley lesh cramman foddey smoo. Er-y-fa-shen chur eh ny raad da'n cramman echey hene as lesh eulys ren eh soiagh yn moddey elley dy ghoaill yn cramman mooar voish. Myr shoh ren eh coayl yn daa cramman: shen ren eh greimmey ayns yn ushtey, er yn oyr cha row eh agh scadoo; as yn cramman hene, er yn oyr dy ren yn trooan sceabey eh er-sooyl.