Page:Skeealyn Aesop a Selection of Aesops Fables Translated Into Manx-Gaelic Together with a Few Poems.djvu/46

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

YN MWAAGH AS YN TORTOISE.

Va mwaagh un laa jannoo faghid jeh tortoisu son e cassyn giarey as e chesmad moal lhiastey lhiastey litcheragh. Ren yn tortoise gearagh, as dooyrt eh, "Ga dy vel shiuish cha bieau as yn gheay nee'ms roie meriu[illegible] ayns choorse liauyr,"
Yn mwaagh coontey ny goan echey myr fardailys, ny-yeih ren eh choard dy roie, as dy row yn shynnagh dy hoiaghey magh yn raad as yn roie. Gow ad toshiaght dy roie cooidjagh. Hie yn tortoise, fegooish un tullagh dy ea, cha tappee as oddagh ee. Yn mwaagh treishteil ayns yn skibbyltys e ghooghys, cha ren eh chu[illegible] scanch[illegible] er, agh lhie eh sheese ergerrey da'n raad maatey faiyr as ren eh cadley son traa liauyr. Ec yn jerrey ren eb dooisht seose, as roie lesh ooilley e niart, agh honnick eh yn tortoise ec y kione jerrey saveenagh dy gerjoilagh lurg e tooilleil.