Page:Skeealyn Aesop a Selection of Aesops Fables Translated Into Manx-Gaelic Together with a Few Poems.djvu/44

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

YN MODDEY-OALDEY AS YN EAYN.


Veeit moddey-oaldey eayn er-shaghryn veih yn woaillee, as ghow eh ayns laue gyn dy ghoaill eh avns fuill feayr, agh dy gheddyn oyr ennagh liorish oddagh eh jannoo magh da'n eayn hene dy row cairys echey dy ee eh. Myr shen dooyrt eh rish[illegible], "Wooidjeen, nurree ren ou jannoo faghid j'eem," "Dy jarroo," dooyrt yn eayn lesh coraa feer trimshagh; "Cha row mee ruggit ec y traa shen," "Eisht," dooyrt yn moddey-oaldey, "t'ou gyndyr er yn aber[illegible] ayms." "Cha vel, vainster mie," dooyrt yn eayn, "cha vel mee rieau er vlastyn faiyr." "Eisht," dooyrt yn moddey-oaldey," ta shin giu ass my hibber." "Cha vel," dooyrt yn eayn, "Cha ren mee rieau giu ushtey, son ta bainney my vayrey jannoo beaghey as jough d'ou." Er-shen ren yn moddey-oaldey tayrtyn er as gee eh seose gra; "Cha bee'ms[illegible] fegooish my hibber, ga dy vel oo er heyrey oo bene jeh ooilley ta mee er ghra."

Yiow yn tranlaasagh dy mennick leshtal son e hranlaase.