Page:Skandinavisk IWW Sång Bok (Seattle, 1920s).djvu/5

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


Internationalen.

Upp trälar; uti alla stater,
Som hungern bojor lagt uppå!
Det dånar uti rättens krater,
Snart skall utbrottets timme slå.
Störtas skall det gamla snart i gruset
Slav stig upp för att slå dig fri!
Från mörkret stiga vi mot ljuset,
Från intet allt vi vilja bli.

:,: Upp till kamp emot kvalen!
Sista striden det är,
Ty internationalen
Åt alla lycka bär. :,:

I höjden räddarn ej vi hälsa.
Ej gudar, furstar stå oss bi.
Nej, själva vilja vi oss frälsa,
Och samfälld skall vår räddning bli.
För att kräva ut det stulna, bröder,
Och för att slita andens band,
Vi smida medan järnet glöder
Med senig arm och kraftig hand.

I sin förgudning avskyvärda,
Månn guldets kungar nånsin haft
Ett annat mål än att bli närda
Av proletärens arbetskraft?
Vad han skapat under nöd och vaka
Utav tjuvarna rånat är.
När folket kräver det tillbaka,
Sin egen rätt de blott begär.

3