Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/49

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


rzzporządzeniem nowych dodają powabów… Świątynia wieczności w innem wznosi się miejscu… Ostatniem dziełem właścicielki, raczej końcem poematu, bo całą Arkadyą poematem nazwać mozna, jest dom Filemona i Baucis. Powierzchnia jego zupełnie wiejska; wewnątrz przezroczyste ściany z potęznych kryształów; W kryształową konchę zlewa się odmłodzenia źródło; dokoła pełno najpiękniejszych kwiatów. Dwóch konsularnych męzów w kurulnych siedząc krzesłach używa tych rozkoszy“. Niemcewicz — Podróze po ziem. polskich str. 131 i 132). Obecnie zaledwie ślady pozostały dawnej świetności; amfiteatr od wielu lat rozebrany, chata Filemona i Baucis nie istnieje; przeszedłszy w obce ręce, urocza ta siedziba zmieniała kilkakrotnie właścicieli. Dziś stanowi własność hr. N. W. Adlerberga, namiestnika Finlandyi. B. Ch.

Arkadyowce, 1.)wś rząd., pow. latyczowski, należała do klucza lińkowskiego ks. Czartoryskich. 2.) A., wś, pow. płoskirowski, gm. Chodkowce. Ludn. 328 dusz męz., rozl. 644 dz. ziemi włośc. i 1315 dz. ziemi dworskiej. Należała do Świejkowskich, dziś do Reznikowa. Dr. M.

Arkuszewo, dominium, pow. gnieźnieński, 1633 morg. rozl., 5 dm., 121 mk, 4 ew., 117 kat., 53 analf.; o 3 kil. od Gniezna; własność Arndta.

Arlawa, ob. Erwalen.

Arłamów, wś, pow. i par. dobromilska, o 9 kil. od Dobromila.

Arłamówka, potok w obrębie gm. Arłamowa, pow. dobromilski, wypływa z pod pasma gór Braniowem zwanego u południowego stoku Suchego Obycza, na półn. gr. tejze gminy; przepływa wzdłuz tę wieś przeszło ćwierć mili, w prostym kierunku z północy na południe, przybierając mnóstwo strug wypływających, głównie z wschodnich stoków górskich t. j. lasu Ralec (Ralce) i Czeremosznego; uchodzi w obrębie gm. Kwaszeniny do potoku Wyrwy, uchodzącego do Wiaru, pobocznej rzeki Sanu.Br. G.

Arłamowska Wola, wś, pow. Mościska, o milę od Mościsk, o 4 kil. od Chorośnicy, posiada obszaru: gruntów dworskich 1296 morg.; gruntów włościańskich 2547 morg.; grunta po większej części bagniste i piaszczyste. Ludności ma 1263 dusz, z tego 37 rz. kat., 1218 gr. kat., 8 izraelitów. Należy do starostwa, rady powiatowej i urzędu powiatowego w Mościskach, gdzie odbiera także i pocztę, do sądu powiatowego i notaryatu do Sądowej-Wiszni, do sądu obwodowego i dyrekcyi obwodowej skarbu w Peremyślu. Gr. kat. parafią ma w miejscu, parafia zaś rz. kat. w Mościskach, obiedwie tu parafie należą do dekanatów mościskich. Posiada szkołę l-klasową etatową.B. R.

Armadebrunn, st. dr. żel. z Lignicy do Żegania, o 41 kil. za Lignicą.

Armeński Bazar, przedmieście m. Perekopu na krymskim brzegu międzymorza, o 5 wiorst na płd. od miasta, odeń ważniejsze, 1860 roku miało 5450 mk., założone w XVIII w. przez Ormian i Greków.

Armheide, ob. Biedaszkowo.

Armianka, Ormianka, wś, pow. lipowiecki, nad bezimienną rzeczką wpadającą do Sobu, o 6 w. na płd. od Lipowca. a o 53 w. od Holendrów st. dr. żel. kijowsko-brzeskiej, miesz. 226, wyzn. prawosławn., należą do parafij Hordyówki, odległej o 4 w. Własność Nowińskiego. Ziemi 939 dz. pierwszorzędnego czarnoziemu. Zarząd gminny i policyjny W Lipowcu.

Armiański bazar, Armiańsk, ob. Armeński bazar.

Armona, rzeczka, dopływ rz. Świętej z prawej strony, uchodzi o 8 wiorst za Wiłkomierzem.

Arnau, ob. Ornowo.

Arndswalde, wś, pow. wyrzyski; 30 dm.; 242 mk., 114 ew., 128 kat.; 7 analf.

Arnikowy (Dolne, Górne i Nowe), po niem. Hornikau (Nieder-, Ober-, Neu-), wsie w pow. kościerskim; st. p. Nowa karczma.

Arnoldowo, wś kolon., pow. szubiński; 14 dm.; 173 mk., 141 ew., 32 kat.; 62 analf.

Arnoldsdorf, Arnsdorf, wś, pow. nissański, niedaleko Ziegenhalsu i Cukmantlu, parafia katolicka. W pobliżu góra Bischofskoppe.

Arnoldsdorf, Jerrentowitz, ob. Jarantowice, Jarętowice.

Arnoldshof, ob. Sychowa.

Arnoldsthal, gmina, pow. chodzieski; 2 miejsc.: 1) A.; 2) Muchmuehle; 3 dm., 21 mk., 11 ew., 10 kat.; 5 analf.

Arnopol, ob. Gostomia.

Arnoriecka, st. p., pow. małmyski, gub. wiacka, między Małmyżem a Debessami.

Arnothfalva, Arnótfalu, ob. Hernutowce, Hornutowce, Harnutowce.

Arnsdorf, 1). A., wś, pow. świętogórski, st. poczt., 1335 mk. 2). A., inaczej według Zarańskiego Biskupitz, pow. chełmiński, ob. Biskupice. 3). A., ob. Przycza.

Arnsdorf, st. dr. żel. z Wrocławia do Berlina, pierwsza za Lignicą o 9 kil.

Arnsfelde, ob. Gostomia.

Arnshagen, Arnshaagen, ob. Oharnowo.

Arnskrone, Deutsch-Krone, ob. Wałcz.

Arnsmuehle, ob. Gostomski młyn.

Arnswalde, 1). A., m. pow., reg. frankfurcka, 5800 mk., 10 jarmarków, na które i z W. Ks. P. wiele osób przybywa. 2). A., st. dr. żel. z Krzyża do Starogradu, o 54 kil. od Krzyża. 3). A., ob. Choczno.

Arntowo, folw., pow. czarnkowski; 3 dm.; 31 mk., 22 ew., 9 kat.; 6 analf.

Arseniówka, futor, pow. brącławski, na