Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/3

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.

SŁOWNIK GEOGRAFICZNY


KRÓLESTWA POLSKIEGO


I INNYCH KRAJÓW SŁOWIAŃSKICH.


WYDANY


Pod Redakcyą


Filipa Sulimierskiego, redaktora Wędrowca, magistra nauk fizy-
czno-matematycznych b. Szkoły Głównéj Warszawskiéj.

Bronisława Chlebowskiego, magistra nauk filologiczno-histo-
rycznych b. Szkoły Głównéj Warszawskiéj.

Władysława Walewskiego, obywatela ziemskiego, kandydata
nauk dyplomatycznych uniwersytetu dorpackiego.

Skład Główny w Redakcyi Wędrowca, ulica Nowy Świat Nr. 59.
TOM I.
WARSZAWA.
NAKŁADEM FILIPA SULIMIERSKIEGO i WŁADYSŁAWA WALEWSKIEGO

Druk „WIEKU” Nowy-Świat Nr. 59.

1880.