Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/26

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


nad jez. prawie wyschłem st. p. 2.) A. wś tamże, pow Usedom-Wolin, pod Swinemünde, 215 mk. rybaków. 3.) A., wś tamże, 185 mk. 4.) A., wś, pow. lęborski, okr. reg. koszaliński.

Albendorf, wś, pow. starohucki (Neurode) na. Szląsku pruskim, par. kat. dek. kładzki. W kościele obraz M. B. słynący cudami od w. XI i ściągający dotąd po 100 tysięcy pielgrzymów rocznie, głównie z Czech.

Alberga, Alembork, Allenberga, niem. Allenburg, m., pow. welawski, u zbiegu rz. Omel z rz. Łyną, 2200 mk., st. p., browar, gorzelnia, handel przędzą, 8 jarmarków. Założone około r. 1326 a w 1410 Wład. Jagiełło odebrał je krzyzakom.

Albersdorf, ob. Olbraclwice.

Albertinenhof, ob. Piekło i Roszkowice.

Albertów, wś, pow. turecki, gm. Piętno; zamieszkała przez 22 gospodarzy, posiadających po 15 morg gruntu, dosyć zamożnych. W. S.

Albertowskie Olędry (Albertoske), olędry, pow. bukowski, obejmują 2 miejscowości: A. i kolonią Julianę; 117 dm.; mk. 744; 705 ew., 30 kat.; 60 analf., o 30 kil. od miasta pow.; 15 kil. od sądu w Grodzisku. Zowią je też Niemcy: Albertowsker Hauland.

Albertsdorf, Albersdorf, ob. Olbrachcice na Szląsku austr.

Albertyn, wś, pow. słonimski, słynna fabrykami sukien, dywanów, płócien i wyrobów metalowych, nad stawem utworzonym przez rz. Issę, który też zowią jez. Albertyńskiem. Własność Władysława Pusłowskiego, mk. około 1600, większość prawosławnych. A. P.

Albigowa, wś, pow. łańcucki, rozl. 3160 n. a. morgów, dm. 223; wodług ostatniego obliczonia z r. 1870: 1312 mk. Obszar dworski należy do ordynacyi łańcuckiej hr. Alfreda Potockiego; szkoła ludowa, parafia bardzo starożytna, dek. przeworskiego, istniała już w r. 1450; w okolicy przemysł tkacki. Ma to być dawna os. niemiecka zw. Helvigau. M. M.

Albinowo, okrąg wiejski, gm. Bogin, pow. dziśnieński, liczy w swoim obrębie wsie: Bielewicze, Skuryaty, Drusiewicze, Dalekie, Biltiszki, Ejwidowicze, Aksiutowo; zaśc. Drusiewiczki, Podszyki, Zabłociszki, Bierżenka.

Albinowska Wola, przysiołek, ob. Wietrzno.

Albinówka, daw. Albinów, wś, pow. sniatyński, obszar dworski: gruntów 259 morg n. a., włościanie gruntów 123 morgi; 288 mk., z tego 283 dusz gr. kat. wyznania; filia poblizkiej parafii gr. kat. Hańkowce, dek. śniatyńskiego; należy do rz. kat. par. Zabłotów. Gleba urodzajna, klimat ciepły, kukurydza i tytuń, oprócz innych zbóż, dobrze się udają. Właściciel Józef Puryna.

Albis, rzymska nazwa Elby.

Albrachtowo, — ówko, ob. Albrechtowo.

Albrechcice, Albrechtyce, 1.) A., Olbersdorf, m. pow. na Szlązku austr., dm. 296, ludno 2396. A. powiat 14502 mk. Główne gminy: Linhartowy (Geppersdorf) 766 miesz.; Hoszfalkowy (Gotschdorf) 1200 m.; Hynczyce (Heinzendorf) 1249 m.; Holczowice (Hillersdorf) 1896 m.; Hirszperk (Hirschberg) 1269 m.; Opawice (Tropplowitz) 605 m. 2.) A. Wielkie, ob. Bilowiec.

Albrecht, St. Albrecht, ob. Wojciech Święty, pod Gdańskiem.

Albrechta, lub Arcyksięcia Albrechta kolej żelazna wychodzi ze Lwowa na Szczerzec, Mikołajów, Rozwadów do Stryja a ztamtąd idzie dalej na Bolechów, Dolinę i Kałusz do Stanisławowa; 183 kil. dł.

Albrechtau (niem.) 1.) wś, pow. darkiejmski, 125 mk. 2.) ob. Albrechtowo.

Albrechtów, 1.) A., Albrychtów, dobra ziemskie i wś, pow. piński, nad rz. Piną, gm. Pińkowska, l-szy stan. polic. (Łohiszyński), 2-gi okr. sądowy (Piński), o 1½ w. od Pińska. A. w wieku XVIII był własnością Poniatowskich i gdy 1784 we wrześniu Stanisław August zwiedzał Pińsk, sławną groblę Butrymowicza i jego Krystynów (ob.), był też w A. u Franc. Poniatowskiego. Dobra te następnie przeszły we władanie rodz. Skirmuntów i do dziś dnia w ich ręku pozostają. A. przy najlepszych warunkach zbytu posiada wybornie użyznione grunta i obfite sianożęci a obszar ogólny wynosi około 3350 morgów. Jest tu fabryka stearynowych świec Bothego, której firma zyskała sobie rozgłos w kraju. W 1860 r. wyrobiła świec 2250 pudów, mydła zwycz. 3230 p. Pracowało w niej 50 ludzi. (Według Stołpiańskiego prod. roczna wynosi 230 tys. rs. rocznie). Al. Jel. — 2.) A. Albrychtów, wś, pow. bobrujski, ma kapl. kattol. par. Choromce.

Albrechtówko, Olbrachtówko, Klein Albrechtau (niem.), wś włościańska, pow. suski, 208 ha. rozl., 285 mk. ewang.

Albrechtowo, 1.) Gross-Albrechtau, Olbrachtowo (Kętrz.), wś, pow suski, własność Finkensteinów, mk. 235 ewang. R. 1879 znaleziono tu worek złotych monet z X i XI w. 2.) A., wś i smolarnia, pow. ostródzki, 40 mk.

Albrechtsdorf, (niem.). 1) wś. pow. jeławski, pod Bartoszycami, 601 mk. 2) A. wś, pow. liebarski, pod Ornetą 198 mk. 3) A. wś szlach., na Pomorzu, pow. Uckermünde, 120 mk. 4) Ob. Wojciechów na Szląsku pruskim.

Albrechtshof, (niem.) 1) nowy folw., pow. kwidzyński, należący do Nowej-Wioski, 95 mk., prawie samych ewang. 2) A., ob. Sękowo.

Albrechtsthal, ob Skałęska Kolonia i Sobiewola

Albrechtyce, ob. Albrechcice.

Albrycbtów, ob. Albrechtów.

Alchimce, zaśc., pow. nowoalebandrowski,