Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/16

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


Rzączyński Historia naturalis curiosa.
Siemienow. Słownik geograficzno-statystyczny Cesarstwa Rossyjskiego (bez Król. Polskiego) po rossyjsku, Petersburg.
Słowaczyński Polska w kształcie dykcyonarza.
Spraw. kom. fizyogr. Sprawozdania komisyi fizyograficznéj Akademii Umiejętności, Kraków.
Starowolski Polonia, nunc denuo recognita et aucta.
Star. Polska Starożytna Polska Balińskiego i Lipińskiego, Warszawa.
Staszic O ziemiorodztwie Karpat.
Stecki T. J. Wołyń.
Stołpiański N. Diewiat' gubernij zapadno-russkaho kraja, Petersb. 1866.
Stuckenberg. Hydrographie des russischen Reichs.
Stupnicki Najonowszy Skorowidz pocztowy Galicyi, Lwów 1877.
Syrokomla. Niemen od żródeł do ujścia.
Sznajder A. Encyklopedya Galicyi, kilka zeszytów,
Szulc D. O Pomorzu Zaodrzańskiém.
Święcki. Opis starożytnej Polski.
Tatomir Geografia fizyczna i historyczna Polski oraz Geografia Galicyi.
Toeppen Geographie Preussens.
Tyg. ill. Tygodnik illustrowany (czasopismo), Warszawa od 1859 r.
Tyszkiewicz. Opis powiatu borysowskiego i Brzegi Willi.
Voigt Geschichte Preussens.
Zarański Geograficzne imiona słowiańskie, Kraków 1878.
Zieliński Materijały dlia geografii i statistiki Rossii, Petersb. 1865.
Zinberg. Skorowidz Królestwa Polskiego, Warsz. 1878.
Monografij specyalnych tutaj nie podajemy, tylko pod odpowiedniemi artykułami.
Rękopicy i inne dzieła, z których korzystaliśmy, wymienimy przy końcu Słownika.