Page:PL Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1.djvu/139

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


tu cerkiew dla ludności rusińskiej i parafiia dek. chełmskiego. W 1827 r. było tu 88 dm. i 481 mk.

Berdzieża, wś, pow. kozienicki, gm. Sarnów, par. Oleksów, o 7 w. na zach. od Gniewoszowa, W 1827 r. było tu 19 dm. i 137 mieszk. Graniczy z Czarnolasem.

Berebisy, wś, pow. zwinogródzki, miała kaplicę katolicką par. Zwinogródka.

Berehy, 1). B. dolne (z Siegenthalem), wś, pow. Lisko, o 4 kil. od Ustrzyk, między Krościenkem a Ustrzykami, przy dr. żel. przemysko-łupkowskiej, nad potokiem Smereczną, z par. gr. kat. w miejscu, w par. rz. kat. Jasień. 2). B. górne, wś, pow. Lisko, o 19 kil. od st. poczt. Lutowiska, w parafii rz. katol. Polana a gr. katol. Jaworzec. 3). B., przysiołek wsi Jaworzec.

Berehy, wś, pow. dubieński, z kaplicą katolicką par. Ptycza.

Berejów, wś, pow. lubartowski, gm. Tarło, par. Ostrów. W 1827 r. było tu 23 domy i 164 mk.

Beremiany (z Głęboką), wś, pow. zaleszycki, prawie u zbiegu Strypy z Dniestrem, który w tem miejscu strome i wysokie ma brzegi; okolica tu urodzajna, gleba podolska, klimat ciepły, lasu podostatkiem. Przestrzeni obejmuje posiadłość większa: roli ornej 851, łąk i ogrodów 32, pastwisk 157, lasu 696 morgów austr. Posiadłość mniejsza obejmuje: roli ornej 1164, łąk i ogrodów 134, pastwisk 55 m. Ludności ma 1296, w tem rzym. kat. 356, gr. kat. 837, izraelitów 103. Należy do rzymsko-kat. parafii do oddalonego o milę Jazłowca. Grecko kat. parafią ma w miejscu, do której należy wieś Żnibrody ze 143 parafianami; razem zatem ta parafia ma 980 parafian, należy do dekanatu zaleszczyckiego. Właścicielka Jakobina baronowa Heidlowa. W B. urodził się Kornel Ujejski, znany poeta. B. R.

Beremiański, potok, wypływa w obrębie gm. Żnibrody, w pow. buczackim, w wądole zwanym. "Wrówny," płynie na południowy zachód krętemi parowami, przepływa gminę Żnibrodya następnie Beremiany, gdzie uchodzi do Dniestru z lewego brzegu, niedaleko ujścia Strypy. Br. G.

Beremowce, ob. Bereniowce.

Berenbruch, ob. Sosnowiec.

Berendowice, wś, pow. przemyski, śród lasów, od granicy powiatu dobromilskiego. Przestrzeni obejmuje posiadłość większa: roli ornej 95 m., łąk i ogrodów 25 m., pastwisk 41 morg., lasu 386 m. Posiadłość mniejsza obejmuje: roli ornej 110 m., łąk i ogrodów 20, pastwisk 7, lasu 8 m. Ludności ma 142; z tego rz. kat. 2, gr. kat. 132, izraelitów 8. Należy do rz. kat. parafii w Kłokowicach. Właściciel Aleksander hr. Krukowiecki. B. R.

Bereniowce albo Beremowce, wieś, pow. złoczowski, o 1 milę od stacyi kol. żel. Karola Ludwika w Zborowie. Obszar dworski posiada roli ornej 359 m., łąk i ogrodów 45 morg, pastwisk 8, lasu 37; włościanie posiadają roli ornej 503 m., łąk i ogrodów 107, pastwisk 36 morg. Miejscowość ta należy do tak zwanego zimnego Podola, gleba dobra, czarnoziem, ale klimat ostry, położenie wysokie, to też i rola zimna i wilgotna, rodzi na słomę obficie, mniej na ziarno. Ludności ma rzym. kat. 38, gr. kat. 270, izraelitów 20; razem 328; należy do rz. kat. par. do oddalonego o milę Olejowa, do gr. kat. par. do oddalonych o pół mili Kudynowiec. Szkołę gminną posiada filialną. B. R.

Berent, ob. Kościerzyna.

Berentsbuette, ob. Kościerska Huta.

Bereska, 1.) wś z przysiołkiem Wola Matyaszowa, pow. Lisko, o 11 kil. od Liska, z parafią gr. kat. w miejscu, w par. rz. kat. Hoczew, własność Teofila Żurowskiego. Parafia gr. kat. B. dek. baligródzkiego z filiami Bereznica, Serednie i Wola. Matyaszowa. 2). B., przysiołek wsi Stupośian.

Bereska, potok w obr. gm. Bereski, powiat Lisko (w Galicyi); wypływa na zachodniej granicy tej gminy z Żerdenką, u stóp lesistego wzgórza Banią zwanego (603 m.); płynie krętem łożyskiem przez wieś i po prawie półmilowym biegu uchodzi z prawego brzegu do Wołosianki, dopływu Sanu.

Bereski, potok, wypływa z pod głównego grzbietu Beskidu lesistego, w obr. gm. Berehów górnych, w pow. Lisko, z kilku obfitych źródlisk; przepływa wieś w kierunku północno-wschodnim, a przybrawszy z lewego brzegu liczne pomniejsze potoczki od zachodu spływające, zwraca się na północ łąkami międzyleśnemi, przepływa gminę Nasicznę i w obrębie gminy Dwernika, zasilany obustronnie krótkiemi potokami leśnemi, w dolnym biegą łącznemi, uchodzi, po dwumilowym biegu, z lewego brzegu do Sanu, naprzeciwko przysiołku Dwerniczka. Br. G.

Beresko, wś, pow. włodzimierski, gub. wołyńskiej, ma kaplicę katolicką, parafii Zaturce.

Berest, w, pow. grybowski, o 11 kil. od st. poczt. Krynica; ma 1901 n. a. morgów rozl., 83 dm.. 549 dusz, ludność ruska, parafia grecka w miejscu, kościół pod wezwaniem śś. Kosmy i Damiana; położenie w najwyższych Tatrach w glebie owsianej; tartak wodny, własność funduszu religijnego. M. M.

Beresteczko, mko, pow. dubieński, daw. woj. wołyńskie pow. łucki, w części zachodniej powiatu dubieńskiego, nad Styrem, niedaleko granicy Galicyi. Starożytna dziedzina ks. Prońskich, z których Aleksander, starosta