Page:PL Fizyczne wychowanie w Japonii (Hancock).djvu/78

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
— 74 —

że najsilniej, i w tej pozycyi uskutecznia rękoma szybkie i silne uderzenie na ręce przeciwnika, który, choćby był bardzo silny, nie będzie mógł utrzymać swych rąk na gardle tamtego. Po odbiciu w ten sposób napadu, broniący się będzie mógł jeszcze zadać napastnikowi straszne uderzenie pod podbródek.

Zabawny sposób przerzucania przeciwnika przez ramię. Najlepiej przerzucać przez prawe ramię. Załączony rysunek wykazuje najdogodniejszą pozycyę. Rozumie się, trzeba czekać, aby zdarzyła się odpowiednia okazya.

Napastnik, chcący przerzucić drugiego przez prawe ramię, staje z lewej strony przeciwnika, przytem chwyta go obiema rękami za lewą rękę (jak to pokazane na rysunku). Przycisnąwszy (jak zwyczajnie), mięśnie na przedpięści i wyżej, nacierający niespodzianie obraca rękę na prawo, tak aby przeciwnik był zmuszony oprzeć się o jego tył. To daje nacierającemu taki punkt oparcia, jaki jest niezbędny przy szybkiem nachyleniu się naprzód. Za pomocą tego nachylenia przeciwnik zosta-