Page:PL Fizyczne wychowanie w Japonii (Hancock).djvu/38

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
— 34 —

rozwijają mięśnie grzbietowe. Ćwiczenie to zasadza się na następującem: zapaśnicy, odwróceni od siebie plecami, mają ręce wyciągnięte po bokach, na odległości mniej więcej 20 cali od ciała. Potem chwytają się za ręce, splatając mocno palce. Stosownie do umowy, jeden nachyla się naprzód i podnosi drugiego z ziemi, trzymając go w tej pozycyi, jak najdłużej, t. j. maximum 10 sekund. Przy odpowiedniej wprawie dochodzi się do minuty. Kończący kurs dżiu-itsu może w ten sposób przenieść człowieka na plecach z pół wiorsty.

Rozumie się, początkujący nie powinien tego próbować.