Page:PL Fizyczne wychowanie w Japonii (Hancock).djvu/35

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been validated.


Japanese Physical Training illustration 07.jpg

7. Najlepsze ćwiczenie, rozwijające muskuły pleców i innych części ciała.