Page:O kobiecie i o miłości.djvu/66

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


 Kobieta musi dążyć do panowania nad mężczyzną, bo czuje, że przez naturę przeznaczona jest do uległości wobec niego i musi w każdym poszczególnym wypadku zbadać, czy mężczyzna ma prawo do tego przyrodzonego prawa swojej płci. Kobieta dąży więc do celu, który ją unieszczęśliwia w razie, gdyby go osiągnęła.


 Kobieta jest tylko kobietą, a przecież nie wszyscy na to się godzą.


 Kobieta sama jest niczem, tylko przez mężczyznę może się stać czemś; może się stać matką. Tylko przez wydanie na świat dziecka może kobieta odwdzięczyć się naturze za swe istnienie


  ...jeżeli mężczyźni widzą w niebezpieczeństwie tylko przestrogę, by go unikać — wtedy kobieta nabywa prawo do wielkiego czynu.


 Każda kobieta ma prawo żądać od mężczyzny, żeby był bohaterem.


 Tchórzostwo może mężczyźnie przebaczyć tylko mężczyzna, kobieta nigdy.