Page:O kobiecie i o miłości.djvu/33

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


 Serce kobiety doznaje w życiu więcej zawodów, niźli jej nerwy. Ale te ostatnie bywają dla niej bardziej nieukojone.


 Ten najczulszy nerw w kobiecie: nerw ciekawości.


 Kobieta ma wprawdzie duszę, jak nam kościół wierzyć każe, lecz duszę swego stada, moralność atmosfery, jaka ją otacza, a zmysły swych wielbicieli.