Page:Niamh - Peadar Ua Laoghaire.djvu/110

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.
106
NIAṀ

CAIBIDIOL XX.

BIṪEAṀNTAS.

D'imṫiġ Aṁlaoiḃ agus ṫug sé cuaird ar an érdam ag cur gaċ aon rud i dtreó ann. Ṫug sé an tráṫnóna ag níġe agus ag glanaḋ agus ag sgiomar agus ag slaċtuġaḋ go dtí go raiḃ gaċ aon rud ar áilleaċt aige. Fuair sé eoċair an ċórṫa ḋaingin ó Ċolla ċun na n-árṫaí airgid agus óir a ḃí istiġ ann do ṫógaint amaċ agus do ġlanaḋ. Nuair a ḃíodar glan aige ċuir sé isteaċ airís iad. Ḃí an oíḋċe ann sar a raiḃ an obair go léir déanta aige.

Nuair a ḃí an doirċeaċt aige ṫaraing sé amaċ an ṁacṡaṁail eoċraċ a ḃí aige féin. D'osgail sé an bosca 'n-a raiḃ an ċailís ḋaor. Ṫóg sé amaċ an ċailís. Ċuir sé i ḃfolaċ sa n-érdam í. Ċuir sé an glas ar an mbosca airís, agus ṡocaruiġ sé é díreaċ ar an ndul 'n-a raiḃ sé ċeana. Ḋún sé an córṫa daingean, agus do rug sé eoċair an ċórṫa ag triall ar Ċolla agus ṫug sé ḋó í. D'imṫiġ sé a ċodla. Ṡín sé ar an leabaiḋ, aċ má ṡín níor ṫuit aon neul codlata air. D'eiriġ sé tímpal na h-aimsire céadna 'n-ar eiriġ sé an ṁaidion roimis sin. Ṫug sé agaiḋ ar an mbád gcéadna. Ḃí ceirṫlín fé n' osgail aige. Ṫug sé an díoluiġeaċt uaiḋ agus níor cuireaḋ aon speic air. Ṫáinig sé go Ceann Cora. Ḃí Gormḟlaiṫ ag faire agus í ag feiṫeaṁ leis. Ċóṁ luaṫ agus a dúḃraḋ léi go raiḃ sé ann ṫáinig sí ċuige. Do rug sí léi isteaċ é i seómra uaigneaċ. D'osgail se an ċeirṫlín agus ṡín sé ċúiċi an ċailís. Ansan iseaḋ ḃí an ṁóráil uirṫi! Ní ḟeidir sí conus a ṫaisbeánfaḋ sí ḋó méid an ḃuiḋċais a ḃí aici air.

Níor ḃ' aon iongnaḋ í ḃeiḋ buiḋeaċ dé. Dob' áluinn an