Page:Nederduitsch-Maleisch en Soendasch 1841.djvu/9

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


NEDERDUITSCH-


MALEISCH EN SOENDASCH


W O O R D E N B O E K.


BENEVENS TWEE STUKKEN TOT OEFENING


IN BET

S O E N D A S C H;

VERZAMELD DOOR

A. DE WILDE;

UITGEGEVEN DOOR

T. ROORDA,

HOOGLEERAAK IN DE OOST. LTTT. EN BESP. WIJSBEG. TE AMSTERDAM.
AMSTERDAM,

BIJ JOHANNES MÜLLER.

1841.