Page:Ludwik Młynek - Narzecze wilamowickie (Wilhelmsauer Dialekt. Dy wymmysuaschy Gmoansproch).djvu/32

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.


„oder wenn sich ym Hjen fjedyt, asu do yj ka Zeit ufs Kusa. Kuz gysuaty ych sucht mer an Ut aus uf dy Frucht ana łjetich mich gut aus zu duarra ausyn Fłauma guty „Powidła“ zy macha, ausyn Äpułn wyjder guta Trank, a do ychy vunandyn ołłys besser macht, ana do meis gut wua, asu do biessichmer besser zohła, ny asu wie dy andyn fjer schłechtys gut zu zohła, wyłłys au yj bybrannt oder eigyruachyt. Wennok der Hjerr, wenna wyt zyryckfuahn, wyt neitrata asu do wach vu dam ałłum verzyhła, wich dan „Majątek“ zysomma gybrocht vu dam Guata, ana bydam wawer sich no myt mem guta Wein otrynkja, wyłłyn ych ałłän mach vu men Äpułn“. „Ych wa neitrata — ju, ju, „bo“ sjéhr vyjł vu ojch neugierikjes gyhót. Błeit a Gottsnoma! Gotter Hjerr so juch weter łeta. Ych dank ojch fjer ołłys, guter Wjet“. Wie er bydankta sich ana a byłet mich no a Styckla, wer gon yns dy Händ an ych fuh zy mem Fetter weter, wuch sułłd s Owyts styhjn błein vür ser Hytt.

Page32c-Ludwik Młynek - page32a Narzecze wilamowickie (Wilhelmsauer Dialekt. Dy wymmysuaschy Gmoansproch).png UWAGA KOŃCOWA. Powyższe przykłady narzecza wilamowickiego zestawiłem przy pomocy moich uczniów i ich rodziców i krewnych pochodzących z Wilamowic. Najwięcej szczegółów dostarczył mi już poprzednio wspomniany mój uczeń Franciszek Danek, któremu na tem miejscu wyrażam serdeczne podziękowanie za życzliwy i pilny współudział w pracy nad poznaniem tej ze wszechmiar ciekawej gwary niemieckiej rozbrzmiewającej się tyle wieków pośród polskiego ludu.
 Rozprawa niniejsza nie jest mem ostatniem słowem w tej sprawie. Powrócę jeszcze nieraz do niej w moich studyach etnograficznych — a w pierwszym rzędzie wydam w najkrótszym czasie do przytoczonych tu przykładów dokładny słownik i gramatykę, na co mi obecnie niewielka objętość sprawozdania szkolnego nie pozwala.

 W Tarnowie 16. czerwca 1907.

 Ludwik Młynek.Page32-Ludwik Młynek - page32b Narzecze wilamowickie (Wilhelmsauer Dialekt. Dy wymmysuaschy Gmoansproch).png