Page:Konkani Viswakosh Vol1.pdf/811

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


(रानांतलो बोकडो), कस्तुरीमृग, काळे आनी पिंगशें वास्वेल, आयबेक्स, लांडगो, खोकड, गोरल हीं जनावरां राज्यांत दिसतात. सवण्यांमदीं निळे हेर हांची आस्पाव जाता. गुना, पोहर नांवाचे विखारी सोरोप आनी साव्या नुस्त्याचे १३ प्रकार राज्यांत दिसतात. महाभारत, बृहत्संहिता, नीलमत ह्या ग्रंथांत काश्मीरावेिशींची म्हायती गोनदयि वंशाचे राज्य आशिल्ल्याचे समजता. गोनर्द आनी ताचे तीन घराण्यांत ३५ राजे जावन गेले. तांच्या फाटल्यान पांडव घराण्यांतल्या राजांनी थंय राज्य केले. लव, कुश, खाजेंद्र, गोधर, सुवर्ण, जनक हे राजे अशोकाआदले आसात. रत्नाकर ह्या कवीन वयल्या काळखंडावेिशोंच्या जायत्या गजालींची महायती दिल्या. इ.स.प. ५१२ वसा इराणच्या पयल्या डरायसान काश्मीर वाठार आनी नौशहर हांगाचो राजा अभिसार ताका शरण गेलो. तक्षशिला हांगा ताणे थंय बौध्द धर्माचो प्रसार केली. ताच्या वंशीयांनी उपरांत थंय राज्य ७९३ कुशाण - जिखून कनिष्कपूर शार वसयलें. कनिष्क, हुविष्क, जुष्क ह्या राजांनी थंय बौध्द धर्माचो प्रसार केली. जुष्काफाटल्यान सत्तेर आयिल्ल्या अभिमन्यू हाणे वैदीक धर्माचे पुनरुज्जीवन केले. इ.स. ५१५ वस हूण वंशांतल्या मिहिरकुल हाणे काश्मीर हातासले. माळव्याचो यशोवर्मन् आनी मगधाची बालादित्य हांणी काश्मीराचेर घुरयो घालून ताका बरेतरेन राज्य चलोवंक दिले ना. ताच्याफाटल्यान जाल्त्या कांय राजांमदल्या युधिष्ठिर ह्या राजाक लोकांनी धांवडायलो आनी विक्रमादित्याच्या सोयन्याक, पयली प्रतापादित्य ह्या नांवान काश्मीरच्या राजपदार बसयलो. ताणे बरे तरन राज्य चलयलें. ३५० वसा हूणांची राजवट सौंपली, तेन्ना गोनर्दवंशातलो राजा विक्रमादित्य हर्ष हाणे हिरण्याच्या कारभान्याचे सांगणेवेल्यान थंय हस्तक्षेप केलो आनी मातृगुप्ताक काश्मीर राज्य दिले, दुसरो प्रवरसेन, दुसरो युधिष्ठिर, नरेंद्रादित्य, रणादित्य, बालादित्य हांणी काश्मीराचे राज्य चलयलें. बालादित्याक चलो नाशिल्ल्यान गोनर्द वंश सोंपलो. सातव्या शतमानाच्या पयल्या अर्दात दुर्लभवर्धन काश्मीरचो राजा जाली. तो बालादित्याची जावंय आसलो. ताणे ककॉट घराण्याची थापणूक केली. दुर्लभवर्धनासावनचो काश्मीरचो इतिहास पुराय पातळिल्लें. तक्षशिला, हजारा, राजोरी, परणोत्य (पूंछ) हांगाचे राजे ताचे मांडलिक आसले. चिनी भाँवडेकार ह्यएनत्संग त्या काळांत काश्मीराक पाविल्लो. हे वंशकुळयेंतलो ललितादित्य राजा खूब पराक्रमी आसलो. ताणे कनौज, मगध, गौड, कलिंग हे वाठर जिखिल्ले. हे