Page:Konkani Viswakosh Vol1.pdf/240

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


ऑलिंपिक खेळ

ऑलिंपिक खेळांत विक्रम करपी कांय आंतरराश्ट्रीय पांवड्यावेले खेळगडे अशे:

Olympic Game-Konkani Vishwakosh.jpg

ऑलिंपिकांत रशिया आनी ताच्या एश्ट कम्युनिस्ट देशांनी वांटो घेतलो ना. अशे तरेन रशियान अमेरिकेच्या मॉस्को ऑलिंपिकांचेर घाल्ल्या बहिश्काराक उरफाटी जाप दिली. 1988 वर्सा सोल (दक्षिण कोरिया) ऑलिंपिकांत, 160 देशांतल्या 13.323 खेळगड्यांनी 23 खेळांच्या प्रकारांक वांटो घेतलो. हो एक विक्रम आसा. ह्या ऑलिंपिकांत लॉन टेनीस खेळांत पयलेच फावट वेवसायीक खेळगड्यांक खेळपाची संद मेळ्ळी. दादल्यांचें जैतिवंतपद चेकोस्लाव्हाकियाच्या मिलोस्लाव मेसीर तर बायलांचें अस्तंत जर्मनीच्या स्टेफी ग्राफ हिणें जिखलें.

ऑलिंपिक खेळांत भारताचो वांटो: 1920 वर्सा, अँटवर्प (बेल्जियम) हांगा भरिल्ल्या सातव्या ऑलिंपिक खेळांत भारताच्या अनधिकृत पंगडान वांटो घेतिल्लो. तातूंच 2 कुस्ती खेळपी आनी 4 हेर खेळगडे आसले. हो पंगड धाडचेपासत सर दोराबजी टाटा हाणें खूब यत्न केल्ले. 1924 वर्सा, पारिस ऑलिंपिक खेळांत बॅक हाच्या फुडारपणाखाला अधिकृत पंगड धाडिल्लो, तातूंत फकत दलिपसिंग हाका लांब उडयेंत सातवो क्रमांक मेळ्ळो.

1928 वर्सा अँम्स्टरडॅम हांगा, भारताच्या हॉकी पंगडान भांगरा पदक जिखून भारता खातीर पयलें पदक जिखलें. भारतीय हॉकी पंगडान उपरांत लॉस अँजेलीस (1932), बर्लिन (1936), लंडन (1948), हेलसिंकीं (1952), मेलबॉर्न (1956), टोकिओ (1964), मॉस्को (1980) हागाच्या ऑलिंपिक खेळांत ऑलिंपिक वस्तादपण जोडून भांगरा पदकां हातासलीं.

1960 वर्सा, रोम ऑलिंपिक खेळांत मिल्खासिंग हाणें 400 मी. सर्तींत चवथी सुवात जोडिल्ली. 1984 च्या लॉस अँजेलीस ऑलिंपिक खेळांत, बायलांचे 400 मी. आडमेळ्यांचे सर्तींत पी. टी. उषान चवथी सुवात मेळयली. हे साडल्यार भारताचो हेर खंयचोच खेळगडो ऑलिंपिक खेळांत आंतरराश्ट्रीय पांवड्याचो खेळ दाखोवंक पांवक ना.