Page:Karel Dostál-Lutinov - Duch Německa - 1917.djvu/139

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

Ernst Bertram

CEDR


Já zvolna rostu. Doba má
jest trpělivost bezměrná.
Co osud dal, vším kmen můj rost,
mráz žádný nebyl prudký dost,
já rostl tmou, z níž výš jsem stoupal,
já světlem rost, v němž jsem se houpal,
já rostl červem, jenž mne hlodal,
já vzrůstal větrem, jenž mne bodal.
Moc každou nutím, proměnou
by výše hnala hlavu mou.
Blesk trpím. žár a lijavec,
vím jen, že růst a růst má věc.
Až nad svět vzrostu rozkochán
a přijde den, kdy budu sklán:
Ozdobím chrám a rajský sál
pak Bohu, jenž mi růsti přál.


#licence info
Public domain
This work is in the public domain in the United States because it was first published outside the United States prior to January 1, 1929. Other jurisdictions have other rules. Also note that this work may not be in the public domain in the 9th Circuit if it was published after July 1, 1909, unless the author is known to have died in 1953 or earlier (more than 70 years ago).[1]
This work might not be in the public domain outside the United States and should not be transferred to a Wikisource language subdomain that excludes pre-1929 works copyrighted at home.
According to the copyright law of the Czech Republic this text will be in the public domain by January 1st 2028.

Toto dílo bylo poprvé zveřejněno mimo území USA před 1. lednem 1929 a je tedy podle autorského zákona USA volným dílem. Podle zákonů jiných zemí, zejm. podle Autorského zákona České republiky , volným dílem však není a nemůže proto být zveřejněno na stránkách české subdomény Wikisource - na Wikizdrojích.
Podle zákonů České republiky bude toto dílo volné ke dni 1. ledna 2028.