Page:Irish minstrelsy, vol 2 - Hardiman.djvu/94

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.
82
IRISH MINSTRELSY.

IONARBADH SHEAGHAIN BHUIDHE.

Eibhlín n-í Chaoilte ró chan.


Stadaigh bhur n-géur-ghul a ghasraidh chaomhdha,
Ná scarraigh bhur n-déura ní gábhaidh dhaoíbh;
Táid feara-choin laochda ’na Banban aosda
Go bagarthach, baoghlach ag gárdaídheacht:
An aicme-so an bheurla tá a g-ceannus na h-Eirean,
Do cheangail ar g-cléir bhochd faoí árd-chíos,
Beidhid feasda fa dhaor-bhroid ag freasdal do ghaodhlaibh,
’S gan acmhaing a saortha ag Seághan Buídhe.

Casfaid na Séamais, le feartaibh an Aén-mheic,
Is stadaigh go h-éusga, bhur n-árd-chaoidh;
Gídh fada go faon sibh, ag tarraing na cléithe,
Is bhur m-bailte ag méirlich, gan fághail dlíghe,
Ní’l spreallaire craosach, le’r spalpadh an t-éitheach,
Nach g-caithfeas de léim, dul a m-bárr claídhe,
Le h-eagla Sheurlais, an faraire tréidheach,
Do ghlanfas a’s Eirinn do Sheághan Bhuídhe.