Page:Irish minstrelsy, vol 2 - Hardiman.djvu/58

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.
46
IRISH MINSTRELSY.

TARNGAIREACHT DHOINN FHIRINNIGH.

Aogan O’Raghallaigh2 ró chan.


An truagh libh na faélchoin an éithigh ’s an fheill duibh,
Ag ruagairt na cléire a’s d’á léir chur fá dhaoírsi?
Monuar-sa! go tréith-lag mac Shéarluis ba rígh
aguinn,
Ann uaigh curtha a n-aonar ’s a shaér-dhalta air
díbirt!

Is truailligthe, claonmhar ’s is tréason do’n droing oilc,
Cruadh-mhionna bréige fá shéula a’s fá scríbhinn,
’G á m-bualadh re béulaibh ar g-cléire a’s ar saoíthi,
’S ná’r dhual do chlainn Shéamuis c’róinn shaor na d-trí
rioghachta.