Page:Irish minstrelsy, vol 2 - Hardiman.djvu/52

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.
40
IRISH MINSTRELSY.

Beidh O’Murchaidh laíghean, d’á ghreadadh go bínn,
Mac Amhálgha agus oíghre na Bláirne,
Beidh an chleach ag Sadhbh, a’s ann a bárr a bheidheas
saíghiott,
Beidh ar namhaid agus aghaidh a b-poíll a n-áirde.

Foíllseóchaidh Gearróitt, agus déanfaidh se cullóid,
Gídh gur fada é a b-Piollóir na druídheachta;—
Biadh ar scéul-ne corcóir, ’n Eirinn ag boicht fós,
Agus crochfaidhear a bh-fuil beódh dhe’n t-síol úd;—
Gheabhaidh siad lom-ghleódh, ’n íochdar gan fonn spóirt,
’N ionad gach sógh dobhídh aca,
Gan chóiste, gan chronóig, gan fhíon, gan mhairt-fheóil,
Agus guídhídh le’m sceól gabhail thímchioll.